MFA Twijzelerheide’ Voor alle inwoners van Twijzelerheide & Zwagerbosch Najaar 2020

Zoals wellicht bij u bekend is, hebben meerdere partijen vanuit Twijzelerheide én
Zwagerbosch de handen ineen geslagen om te onderzoeken of het haalbaar is hun
activiteiten te bundelen in één nieuw multifunctioneel gebouw (MFA). In de zomer van
2019 is dit initiatief opgestart met als doel om onze kinderen een goede en gezonde
toekomst te kunnen bieden. Met dit nieuwsbericht brengen wij u op de hoogte van de
laatste stand van zaken.
Wie en waarom
Aanleiding voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de plannen voor nieuwbouw van beide
scholen (It Twaspan en De Reinbôge), maar ook voor de accommodatie van VVT. Hoewel
beide ontwikkelingen los van elkaar staan, is vanuit meerdere partijen uit de dorpen de wens
geuit om de mogelijkheid tot bundeling te onderzoeken. Zo kunnen de verschillende functies
(onderwijs, sport en sociaal) elkaar versterken in een duurzaam en toekomstbestendige
voorziening voor beide dorpen.
Naast de scholen en VVT doen ook het dorpshuis De Jister, de peuterspeelzaal It
Boartershûske en de ijsbaanvereniging It iispylkje actief mee aan de initiatiefgroep. Plaatselijk
Belang Twijzelerheide neemt een overkoepelende rol in, ondersteund door het plaatselijk
belang van Zwagerbosch.
Wat ging vooraf
Als locatie voor het multifunctionele gebouw werd gedacht aan het terrein van VVT. In
november van 2019 heeft de initiatiefgroep twee informatie-avonden georganiseerd om het
draagvlak te peilen. Deze avonden zijn redelijk tot goed bezocht. Vervolgens is in januari 2020
voor de omwonenden van de ijsbaan en de voetbalvelden nog een extra bewonersbijeenkomst
georganiseerd. Het, was het de bedoeling om daarna in maart 2020 nog een tweetal
bijeenkomsten te organiseren.
Geen extra bijeenkomst mogelijk
Helaas gooide het Corona-virus roet in het eten. Extra bijeenkomsten waren door de
landelijke maatregelen niet meer mogelijk, in ieder geval niet fysiek. Vanuit de positieve
gedachte dat rond de zomer waarschijnlijk meer mogelijk zou zijn, is de verdere uitwerking
van de ideeën tijdelijk stop gezet.
Gaandeweg bleek dat het Corona-virus ons langer in de greep zou houden dan we eerst
hadden gedacht. De plannen voor nieuwbouw van beide scholen en ook voor VVT kwamen
daarmee in (verdere) vertraging. Ook omdat niet duidelijk was wanneer we weer naar een
‘normale’ situatie terug keren. Dit belemmerde de wens van de initiatiefgroep om op korte
termijn duidelijkheid te verkrijgen over de haalbaarheid van de ideeën. En daarmee zou het
ook langer duren voordat de beide dorpen duidelijkheid zouden krijgen.
Toch nadere uitwerking
Daarom heeft de initiatiefgroep ervoor gekozen om alvast bij de gemeente te peilen wat er
allemaal mogelijk is (ook financieel gezien). Dit op basis van de informatie die de
initiatiefgroep tot en met begin 2020 heeft kunnen verzamelen. Voor zover mogelijk is ook
het draagvlak aangegeven, met daarbij het besef dat dit niet volledig is omdat aanvullende
bijeenkomsten zoals gezegd niet mogelijk waren.
Het heeft geleid tot een voorstel voor twee locaties: een MFA ergens op het terrein van VVT,
of een Integraal Kind Centrum (IKC) op het terrein ‘grutte fjild’ (waar de scholen nu ook langs
staan). Beide opties zijn voor zover mogelijk gelijkwaardig uitgewerkt en vervolgens op
kosten gezet. Hieruit kwam naar voren dat het beschikbare budget bij lange na niet
toereikend is om geen van beide opties mogelijk te maken. Oftewel er moet geld bij willen de
voorzieningen in onze dorpen bij de tijd blijven.
Besluit van de gemeente
De initiatiefgroep heeft daarna het voorstel neergelegd bij het college van burgemeester &
wethouders van de gemeente Achtkarspelen. Voor alle duidelijkheid; aan de gemeente is
geen locatiekeuze gevraagd, maar om een uitspraak te doen of de gemeente mogelijkheden
ziet om te investeren in leefbaarheid van Twijzelerheide (en ook Zwagerbosch).
Half november heeft het college van b&w dit voorstel besproken. Op basis van het
uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek concludeert het college dat de plannen financieel niet
haalbaar zijn. Ook is het draagvlak over de locatie van een MFA binnen het dorp nog
verdeeld. Dit heeft geleid tot het besluit dat de gemeente op dit moment geen kansen ziet
voor een MFA. De nieuwbouw voor de scholen (als IKC) kan wel doorgaan; door de verdere
ideeën en wensen van de initiatiefgroep dreigt een streep gezet te worden.
Zeer binnenkort zal de gemeente dit besluit ook openbaar maken; met deze nieuwsbrief
brengt de initiatiefgroep u alvast hiervan op de hoogte.

Hoe verder
De initiatiefgroep heeft met de nodige teleurstelling kennis genomen van het besluit van de
gemeente. Aan de ene kant is het besluit van de gemeente begrijpelijk te noemen; gelet op
de bezuinigingen die de gemeente al moet door voeren. Aan de andere kant dreigen de
overige voorzieningen in Twijzelerheide (sociaal en sport) met dit besluit nog verder achter te
raken op de dorpen in onze omgeving.
De initiatiefgroep legt zich dan ook niet meteen neer bij dit besluit. Begin volgend jaar wil de
initiatiefgroep de stap naar de gemeenteraad maken. Dit met als doel om de noodzaak van
investeringen in de voorzieningen in Twijzelerheide op de politieke kaart van de gemeente
Achtkarspelen te zetten. En ook hier geldt: dit staat los van de keuze voor een MFA of IKC.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Thea Kuipers van het Plaatselijk Belang
Twijzelerheide via de e-mail (plaatselijkbelang@twijzelerheide.net).
.
Namens de betrokken partijen,
Thea Kuipers, secretaris
Plaatselijk Belang Twijzelerheide

Corona maatregelen VVT ( update )

Helaas zijn de maatregelen weer aangescherpt per 14 oktober 22:00u en dit betekent het volgende voor onze
vereniging:
– Alle wedstrijden voor de jeugd en senioren zijn afgelast ( jeugd mag wel onderling wedstrijden spelen )
– Trainingen voor jeugd t/m 17 jaar mogen doorgaan ( ook in teamverband )
– Vanaf 18 jaar geen trainingen
– Kleedkamers, douches en kantine is gesloten
De KNVB heeft voor de komende 4 weken alle wedstrijden geschrapt. Bovenstaande regels gelden eerst voor 2
weken. We gaan kijken of er nog mogelijkheden zijn om ook voor de groep van 18 jaar en ouder een
alternatieve training te organiseren.
Het is jammer, maar het is even niet anders. Het belangrijkste is dat we gezond blijven. Dus volg de
maatregelen en pas goed op elkaar! Hopelijk kunnen we snel weer samen voetballen.
Het bestuur
16-10-2020

VVT blijft winnen, nu van Sumar.

Twijzelerheide: Om het programma stond de wedstrijd, VVT tegen Sumar. De eerste 20 minuten had Sumar de betere kansen. Liekele Paulusma van Sumar werd een paar keer instelling gebracht, maar wist niet tot scoren te komen. De beste kans aan VVT zijde was van Yourie Koelstra, maar hij zag zijn schot gestopt worden door de doelman van Sumar. Uit de corner die daar uit volgt, is het Rindert Postma die de bal voorgeeft. De bal beland op het hoofd van Richard Kempenaar maar het lukt niet om binnen te koppen. Sumar  word terug gedrongen en er komen meer kansen voor VVT. Het afstandschot van Andries Venema wordt gestopt en Richard zijn schot gaat hoog over de goal van de gasten. Daarna een prachtige combinatie van meerder spelers van VVT, is het Yourie Koelstra die op de lat kopt. Eindelijk in de 68 minuut komt VVT op voorsprong, er zijn meerder spelers die kunnen uithalen. Maar het is Bouke Postma die er het beste voor staat en de 1-0 binnenschiet. VVT op een verdiende voorsprong, Sumar heeft het moeilijk in deze fase van de wedstrijd. Sumar word omsingeld rond hun 16 metergebied , maar het lukt VVT maar niet tot scoren komen. Hier door blijven de gasten loeren om de gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Met nog tien minuten te spelen word het 2-0 voor VVT. Het is Henk Jan Vogt die in het strafschop gebied word neer gelegd. Vaste penalty nemer Nord Gosker neemt plaats achter de bal, en schiet koelbloedig binnen . In de blusuretijd kan Auke Wiebe Hansma nog 1-2 maken voor Sumar. Maar de goed keepende Marchel vd Land weet de bal tegen te houden. Zodat de einstand op 2-0 blijft in het voordeel van de thuisclub.

 

                  

VVT wint op basis tweede helft tegen TFS.

Drachstercompagnie: De eerste wedstrijd zonder publiek is een feit, om dit mee te maken is erg vreemd. De wedstrijd is nog maar net 1 minuut onderweg. Als uit een voorzet van Friso Bosma Nord Gosker net naast kopt van de goal van TFS. Even later is wel het raak voor VVT. Uit een steekpas van Andries Venema op Nord Gosker. Weet hij een verdediger en de keeper van TFS te omspelen en de bal binnen te schieten 0-1. Daarna komt de thuisclub wat meer opzetten. En is TFS zo nu en dan dichtbij de gelijkmaker. En als TFS een vrijetrap krijgt te nemen net buiten de zestienmeter. Is het Janco Booi die de bal verlengt met zijn hoofd en TFS op 1-1 zet. Hierna word het spel er niet beter op van beide kanten zeg maar rommelig. Als de laatste minuut van de eerste helft is aangebroken komt VVT op 1-2. Met een prachtig boogballetje over de defensie van TFS heen. Is het Nord Gosker die zich vrij speelt en de bal in de goal jaagt van TFS. Na de thee is TFS dicht bij de gelijkmaker, maar het schot  verdwijnt naast de goal van VVT. Hierna komen er kansen voor VVT, maar de keeper van TFS weet tot twee keer toe stand te houden. Na een kwartier spelen in de tweede helft, weet VVT de stand uit te breiden. Het is vanaf de cornervlag als Harry vd Veen een schot loslaat op het doel en ziet dat de bal binnen gaat 1-3. TFS probeert nog van alles om de stand dragelijk te houden. Maar echt grote kansen is in de tweede helft niet aan hun besteed. Het slot akkoord is voor de mannen uit de heide. Een vrijetrap van 25 meter vanaf het doel, word laag in de hoek in geschoten door Andries Venema. Daardoor eindigt deze wedstrijd in een 1-4 overwinning voor VVT.

 

Nieuwe update voetbalclub VVT !!!

Nieuwe maatregelen bij VVT

Beste spelers,leden,donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden,

Hierbij een nieuw bericht over de maatregelen na aanleiding van de coronabesmetting bij VVT en de aangescherpte maatregelen die deze week door het kabinet zijn aangekondigd.

Tot en met 30 september 2020 is ons sportcomplex gesloten geweest voor activiteiten. Het goede nieuws is dat vanaf 1 oktober weer wedstrijden en trainingen zijn toegestaan, maar dit zal wel onder strikte voorwaarden plaatsvinden.  Bij de maatregelen volgen we de richtlijnen van de KNVB en de GGD:

Trainingen

 • De kleed/doucheruimtes zijn gesloten
 • Geen publiek aanwezig
 • De kantine is gesloten
 • Trainers, begeleiders, vrijwilligers en bestuursleden mogen op het sportpark aanwezig zijn
 • De bestuurskamer is geopend voor eventueel overleg

Wij verzoeken jullie om thuis je trainingskleding aan te trekken en dat ouders de kinderen brengen en na afloop van de training weer ophalen.

Wedstrijden

 • De kleed/doucheruimtes zijn geopend ( graag zoveel mogelijk afstand bewaren en na het douchen het sportpark te verlaten)
 • Geen publiek aanwezig
 • De kantine is gesloten
 • Trainers, begeleiders, vrijwilligers en bestuursleden mogen op het sportpark aanwezig zijn
 • De bestuurskamer is geopend
 • Begeleiders/ chauffeurs van jeugd (t/m19 jaar )is toegestaan bij de wedstrijden ( beperk wel dit aantal personen tot het minimum benodigd )

Na afloop van de wedstrijd het sportpark weer verlaten, in de kleedboxen geen 3e helft organiseren.

We gaan er vanuit dat een ieder zich aan de maatregelen houdt. Het is jammer dat de kantine gesloten is, maar gelukkig kunnen we nog wel voetballen. Zodra er een wijziging volgt in de maatregelen stellen we jullie op de hoogte.

Bestuur VVT

30 september 2020

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Rabo ClubSupport

Wij doen ook dit jaar weer mee met Rabo Clubsupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen? Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/Clubsupport

Stemmen kan vanaf  4 oktober tot 24 oktober!

Jullie stemmen toch ook?

VVT wint ook competitiewedstrijd van Drogeham.

Twijzelerheide: Na de winst op Drogeham in de beker nu ook de winst in de competitiewedstrijd. De wedstrijd is nog maar net begonnen als het al 1-0 wordt voor VVT. Andries Venema weet tussen meerder verdedigers van Drogeham de bal binnen te tikken. De voorsprong van de thuisclub duurt tot de 11 minuut. Uit een lage voorzet van Wilco vd Heide van Drogeham. Is het Richard Kempenaar die de bal ongelukkig raakt en zijn eigen doelman passeert 1-1. Hierna krijgen beide teams kansen om de score op te schroeven. De beste kans is voor Nord Gosker, die ziet dat zijn hard schot onderkant lat het veld weer in vliegt. Er wordt gerust met een stand van 1-1, maar het had ook wel 3-3 kunnen zijn. In het tweede bedrijf is eerst Drogeham wat gevaarlijker. Maar na 10 minuten spelen word VVT beter en dat werp zijn vruchten af. Uit een voorzet komt de bal bij Nord Gosker die de bal breed speelt op Youri Koelstra. Met twee verdedigers van Drogeham om zich heen weet hij de bal achter keeper Jeroen Krol te krijgen 2-1. Na de voorsprong, wil VVT de trekker over halen. Maar het is de lat of de prima keepende Jeroen Krol van Drogeham die een sta in de weg is. Na vijfminuten extra blessuretijd fluit de goed leidende jonge scheidsrechter af. En pakt VVT de eerste drie punten van het nieuwe seizoen.

 

VVT wint ook de derde bekerwedstrijd !!

 

Drogeham; De laatste wedstrijd is tegen Drogeham, bij een gelijk spel is VVT al een ronde verder. Maar een overwinning zou mooier zijn na winst op Friese Boy´s en WTOC. In de eerste helft is VVT het eerste kwartier het gevaarlijks wat kansen betreft. Daarna komen er ook kansjes voor Drogeham, maar beide ploegen komen niet tot scoren. Waardoor er word gerust  met een stand van 0-0. In de tweede helft is het VVT die op voor sprong komt. Het is Nord Gosker die de bal  hard binnen schiet en VVT op 0-1 zet. Drogeham komt 10 minuten later op gelijke hoogte via een strafschop. Het is Sietse Vogt die de bal tegen de hand krijgt volgens de scheidsrechter. Maar VVT blijft de gevaarlijkste ploeg en gaat voor de winst. Bijna word het 1-2 uit en corner, de net in gevallen Harry vd Veen kopt de bal op de paal van het doel van Drogeham. Even later is het wel raak, als Andries Venema drie man passeert  en alleen voor de keeper verschijnt en kan hij net met de punt van zijn schoen de 1-2 binnen tikken. Drogeham probeert nog om de stand gelijk te trekken, maar de ballen gaan naast en over de goal van VVT. Het slot akkoord is voor VVT, Nord Gosker word met een dieptepass aan gespeeld. Hij weet een tegenstander en de keeper van Drogeham te omspelen, hierna schuift hij de bal in het lege doel 1-3.En wint VVT zijn derde beker wedstrijd in deze poule.